Ironi - h Ashkelon
ברוכים הבאים, על מנת להינות מכל מה שהאתר מציע את/ צריכ/ה להתחבר.

חוקי מערכת ותקנון בית הספר - אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש

Go down

חוקי מערכת ותקנון בית הספר - אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש

הודעה by Admin on Mon Sep 07, 2015 11:26 am

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם ראשונהתגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השניהתגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישי
1.עמידה בזמנים ונוכחות
מטעמי בטיחות וביטחון  , מומלץ להגיע  לביה"ס לא לפני השעה 7:45 - שעת תחילת תורנות המורים.
- יש להגיע לביה"ס בזמן.
- יש להקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
- תלמידים לא ישוחררו במהלך יום הלימודים ללא ליווי ההורים או מלווה  מוכר מאושר מטעמם בכתב. (מעל גיל 18).
- היעדרויות מביה"ס ליום אחד מחייבות אישור מההורים ומעל שלושה ימים - אישור רפואי.
- היעדרויות במהלך שנה"ל לחו"ל או לנופש בארץ – לא מאושרת ע"י המערכת ובאחריות ההורים.
1.  רישום האיחור וההיעדרות במשו"ב
2.  שיחת בירור עם מחנכת הכיתה
3.  יידוע ההורים
4.  תיעוד התהליך בתיק מעקבבמשו"ב
1.  רישום האיחור והיעדרות
2.  שיחת בירור
3. הגעה לחדר "מטלת בוקר" בשעה 7:30
4.במקרה של איחורים והיעדרויות  חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה והיועצת לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים
5.  תיעוד התהליך
1.  רישום האיחור וההיעדרות.
2.במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים חוץ- קצין ביקור סדיר.
4.  תיעוד התהליך
5. הורדת הציון בהתנהגות
2. תלבושת אחידה והופעה הולמת
יש להגיע מידי יום בתלבושת האחידה:חולצה בצבעים שונים עם הדפס סמל ביה"ס,  צבע לבן- לטקסים וכן להקפיד על הופעה הולמת הכוללת:
- חולצות שאינן חושפות את הבטן.
- חולצות או מכנסיים שאינם קרועים או גזורים.
- אין להגיע בנעלי עקב, כפכפים או נעלי בית.
- אין להגיע באיפור או בציפורניים צבועות בלק.
- אין להגיע בעגיל באף/בנזמים למיניהם או בעגילים ארוכים.
- יש לאסוף את השיער לבעלי שיער ארוך.
-אין להגיע בשיער צבוע או מחומצן ולא בתספורות גלוחות למיניהן.
1.  שיחת בירור.
2.  יידוע ההורים.
3.  תיעוד.
1.  שיחת בירור
2.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה
3.  תיעוד
1.  שיחה עם מחנכת הכיתה
2.  החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס
3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות.
4.  תיעוד
5. הורדת ציון בהתנהגות
3. למידה
-על התלמיד להגיע עם כל הציוד הלימודי הנדרש ולהקפיד על הכנת שיעורי הבית.
- על התלמיד לקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה המתרחש בכיתה, להקשיב ולבצע את המטלות הלימודיות הנדרשות.
- על התלמיד להקפיד להגיש עבודות במועד שייקבע מראש ע"י המורה. במקרים חריגים יש לבקש אישור לדחיית העבודה.
-על התלמיד להגיע לכל המבחנים במועדים המפורסמים בלוח המבחנים.
על התלמיד לכתוב את המבחן או את המבדק בעט כחול או שחור.
- על התלמיד לשמור על טוהר הבחינות.
1. שיחת בירור
2.תיעוד
 3.תלמיד שנעדר ביום המבחן רשאי לגשת למועד ב', על פי הפרסום בלוח המבחנים ובאישור מחנכת הכיתה ברבעון ראשון למבחן אחד בלבד וברבעון שני לשני מבחנים בלבד.
4. תלמיד לא יוכל לערער על ציון מבחן אם כתבו בעט שאיננו שחור או כחול.
5. תלמיד אשר פגע בטוהר הבחינות בדרך כלשהי תיפסל בחינתו ויקבל ציון 15. ציונו בהתנהגות ייפגע. יידוע הורים והחתמה על טופס פגיעה בטוהר הבחינות.
1. שיחת בירור עם הורי התלמיד
2. תיעוד
3. הורדת ציון בתלמידות
1. קיום ישיבה בין-מקצועית
2.גיבוש תכנית אישית לתלמיד
3. תיעוד
4. הפניית הורי התלמיד לאבחון
4.כבוד האדם
- על התלמיד להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה.
- על התלמיד להתנהג בהתאם להוראות הצוות החינוכי בבית הספר.
-על כל באי בית הספר להתנהג בכבוד כלפי הסובבים אותם.
1.שיחה עם התלמיד
2.  אזהרה בע"פ.
3.  תיעוד התהליך
4. יידוע ההורים
1.  שיחה עם התלמיד והוריו והחלטה על פעולה מתקנת
2.  כתיבת חוזה התנהגות החתום ע"י כל הגורמים
3. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע
4.  תיעוד התהליך
1.  שיחה עם התלמיד וההורים בשיתוף צוות בין-מקצועי
2.תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.
3. בניית תכנית אישית לתלמיד
4. ועדת משמעת
5.  תיעוד התהליך
5.אלימות פיזית
פגיעה פיזית  כלפי מורים, תלמידים, תומכי חינוך וכל אדם אחר אסורה בהחלט.
- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא:
דחיפות, מכות, צביטות, כאפות .
 
1 . המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2.שיחת ברור ותיעוד
3.יידוע ההורים במכתב ובטלפון
4.פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען הזולת


1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2.שיחת ברור ותיעוד אירוע חריג
3.הזמנת ההורים לשיחה
4.פעולה מתקנת- התנצלות, מטלה למען הזולת
5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה
6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד
דיון לגיבוש דרכי פעולה בצוות בין- מקצועי בית ספרי
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד
3.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה
4.השעיית התלמיד מביה"ס על פי טווח הימים המוגדרים בחוזר מנכ"ל באישור רכזת השכבה ומנהלת בית הספר
5.פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען הזולת
* בזמן השהייה בבית -יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.
*  באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.
6.יישקל שיתוף גורמים נוספים  חוץ בית ספריים בטיפול (במקרה הצורך פנייה למשטרה, על פי חוזר מנכ"ל).
7.גיבוש תכנית אישית לתלמיד
6. אלימות פיזית חמורה
אלימות שגרמה לנזק גופני או נפשי חמור,כגון: שימוש בכלי מסוכן,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט, אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה וכל אלימות אחרת המוטלת עליה חובת דיווח על פי חוזר מנכ"ל.
1. המורה/ איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2.  שיחת ברור ותיעוד בטופס דיווח על אירוע חריג
3. התייעצות בין מקצועית  להגדרת חומרת האירוע
4.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי
5.הרחקת התלמיד מביה"ס,על פי טווח הימים המוגדרים בחוזר מנכ"ל
6. במקרה הצורך פנייה למשטרה, על פי חוזרי מנכ"ל
 "" 
 ""
7.פגיעה מינית
פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים- אסורה בהחלט.
1. שיחה אישית עם היועצת ויידוע ההורים ע"י המחנכת
2.חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה
3.דיון והחלטות של צוות בין - מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך, על פי חוזר מנכ"ל
1.  השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל
5. תיעוד בטופס אירוע חריג
"" 
""
8.אלימות מילולית
פגיעה מילולית כפי שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס אסורה בהחלט, כגון: קללות, הצקות, לעג וכדומה.
1.  המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ויידוע ההורים
3. התנצלות ופעולה  מתקנת של הפוגע.
 1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2.שיחת ברור ויידוע ההורים
 3.התנצלות ועשייה  מתקנת של הפוגע.
4.תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך
5. תיעוד
1. במקרים חוזרים של אלימות מילולית יינקטו כל הצעדים שלעיל והתלמיד יורחק מביה"ס לאחד עד שלושה ימים, עפ"י שיקול דעת צוות בית הספר.
2. גיבוש תכנית אישית לתלמיד
3. תיעוד כאירוע חריג
9. אלימות מילולית חמורה
פגיעה מילולית כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.
1.  המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור.
3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך
4.  הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק האישי
5.השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.
6. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד
7. תיעוד כאירוע חריג
""
""
10.חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה  בהחלט.
חרם או נידוי או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט.
1. הקמת צוות בין-מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך
2.  הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק האישי
3.גיבוש תכנית אישית  לתלמיד ולכיתה
""
""
11. פגיעה ברכוש
יש לשמור על רכוש וניקיון ביה"ס ( מבנים, ריהוט, מכשירים לימודיים, מחשבים , ציוד של תלמידים, צמחיה, קישוט, שירותים ועוד).
1. שיחת ברור ותיעוד
2. יידוע ההורים
3. תשלום עבור הנזק - קנס כספי שיוגדר על ידי בעל מקצוע
4.  השעיית התלמיד, על פי שיקול דעת צוות ביה"ס.
""
""
12.שימוש בטלפונים ניידים ובערוצי תקשורת מתוקשבים.
-חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור, יש להכניס את הטלפון הנייד לילקוט כשהוא כבוי.
פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.
-צילום  והקלטה באמצעות הטלפון הסלולארי אסורים בהחלט.
-אין לפגוע בכבוד חברים ובכלל, באמצעות ערוצי תקשורת מתוקשבים (SMS,ICQ,רשתות חברתיות, פורום כיתה ועוד).
ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו.
1.שיחת ברור
2.יידוע ההורים במכתב אזהרה
3. תיעוד
1. שיחת ברור
2. הזמנת ההורים לשיחה
3.הטלפון הנייד יילקח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים.
4.תיעוד
1. הטלפון הנייד יילקח ויוחזר לאחר השיחה עם התלמיד והוריו.
2. עפ"י שיקול דעת וחומרת האירוע, תישקל השעיה מבי"ס.
3. תיעוד


נערך לאחרונה על-ידי Admin בתאריך Mon Sep 07, 2015 12:16 pm, סך-הכל נערך פעם אחת

Admin
Administrator

Posts : 17
Join date : 05.09.15

צפה בפרופיל המשתמש http://ironi-h.forumisrael.net

חזרה למעלה Go down

Re: חוקי מערכת ותקנון בית הספר - אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש

הודעה by Admin on Mon Sep 07, 2015 12:14 pm

תנאי השימוש:

1:
השימוש באתר בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים ו\או משתמשי הצ'אט אסורים בתכלית. 
2:
אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב. 
3:
מערכת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ובצ'אטים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ובצ'אטים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד. 
4:
אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. 
5:
אין לפרסם אתרי שיווק, פרסומות, מודעות, פורומים, אתרים אישיים, וכל דבר אשר יאפשר רווח אישי או כספי למפרסם, כגון אתרי הצבעות, רדיו, הזמנות, שרתי דיבור ואתרים או תוכנות המביאות רווח אישי או כספי על כל כניסה או הרשמה וכדומה, בכל דרך המהווה שימוש בחתימה, בשדות הפרופיל, בכינוי ו/או תת כינוי המשתמש, בהודעה פרטית, בהודעה ובנושאה הן באופן ישיר והן באופן עקיף (לדוגמה: פרסום דרך ליצירת קשר עם המפרסם על מנת שיוכל לפרסם את דבריו למשתמשים מחוץ לפורום). 
6:
פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של קובץ זדוני לפורומים או לצ'אטים תגרור סילוק מיידי מהאתר, ובמקרים חריגים הגשת פרטים לגורמי אכיפה. 
7:
אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.
8:
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי בפורומים. כמו כן מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
9:
הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לפורום, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד משתמש שלא עבר על תנאי השימוש באתר. 
10:
משתמש אשר עולה לדרגת ניהול כלשהי באתר (אחראי, מפקח, מנהל ראשי, משתמש מערכת, חבר צוות מסויים וכו') מודע לכך שהוא פועל מהתנדבות ועוזר לאתר מתוך רצונו החופשי, וללא תמורה או רצון כלשהו לתמורה בהווה ו/או בעתיד.
11:
השימוש באתר ייעשה תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל ובהתאם לתנאי שימוש המובאים כאן ולתנאי השימוש של כל פורום במערכת האתר. 
12:
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות החוקית והמוסרית להעביר מידע פרטי על גולש לידי הרשויות המוסמכות ללא רשותו של הגולש, לרבות במיקרים בהם נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידת לאותו גולש או לגולש אחר.
13:
מערכת האתר מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.  
14:
עם הרשמתך, האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.  
15:
קוקיז: Cookies באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על מנת להתאים את האתר עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.  

Admin
Administrator

Posts : 17
Join date : 05.09.15

צפה בפרופיל המשתמש http://ironi-h.forumisrael.net

חזרה למעלה Go down

Re: חוקי מערכת ותקנון בית הספר - אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש

הודעה by SupremeLeader on Thu Sep 10, 2015 6:12 pm

חוקי האתר:

1) אין לפרסם אתרי שיווק, פרסומות, מודעות, פורומים, אתרים אישיים, וכל דבר שיאפשר רווח אישי או כספי למפרסם
....כגון אתרי הצבעות, רדיו, הזמנות, משחקים שונים, שרתי דיבור ואתרים או תוכנות המביאות רווח אישי או כספי על כל כניסה או
....הרשמה וכדומה, בכל דרך המהווה שימוש בחתימה, בשדות הפרופיל, בכינוי ו/או תת כינוי המשתמש, בהודעה פרטית, בהודעה
....ובנושאה הן באופן ישיר והן באופן עקיף (לדוגמה: פירסום דרך ליצירת קשר עם המפרסם על מנת שיוכל לפרסם את דבריו
....למשתמשים מחוץ לפורום).

2) אין לפרסם מסרים מזיקים המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, איום, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, 
....השמצה, לשון גסה או בוטה וגזענות כלפי משתמש ובכלל, בכל דרך אפשרית.

3) אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

4) אין לפרסם חומר הכולל וירוס ו/או הורדה שעלולים לגרום לנזק לאתר FXP ולמשתמשיו, בכל דרך אפשרית.
....כמו כן אין לפרסם האקים, בוטים, מדריכי פריצה או כל סוגי המרמה, הונאה והשגת דברים בדרך שהיא לא חוקית.

5) אין לפרסם ו/או להציף חומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא. הכל על המידה.

6)   מערכת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא,
......אופי הדיונים בפורומים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת
......המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה,
......אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות
......על השימוש במידע הנמסר בפורומים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.
7) ההנהלה שומרת לעצמה להחליט מהו העונש המתאים. כל מקרה לגופו.


Cool הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעלות או להוריד משתמש מדרגת ניהול כלשהי ע"פ שיקולה האישי, ללא סיבה או הודעה מקדימה.

_________________
בברכה Aviv- ראש הפרוייקט

SupremeLeader
ראש הפרוייקט

Posts : 60
Join date : 05.09.15
Age : 19

צפה בפרופיל המשתמש

חזרה למעלה Go down

Re: חוקי מערכת ותקנון בית הספר - אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש

הודעה by SupremeLeader on Sat Mar 19, 2016 6:02 pm

[adm]כל אדם אשר יעבור על תקנון בית הספר יעבור תהליכים מול הנהלת בית הספר. תקף לכולם.[/adm]

[mod]כל אדם אשר יעבור על חוקי הפורום יורחק לאלתר.[/mod]

_________________
בברכה Aviv- ראש הפרוייקט

SupremeLeader
ראש הפרוייקט

Posts : 60
Join date : 05.09.15
Age : 19

צפה בפרופיל המשתמש

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה